Nogen gange går det lige ud af landevejen....

Slagelse gym.jpg
9788750052319.jpg

Se Youtube filmen: 

Ungdomscoahing kan hjælpe unge med personlige udfordringer

”Lotte er en engageret og inspirerende lærer. Hun underviser med hele kroppen og fylder rummet med god energi. Lotte er inde i sit stof og kan sin metier. Hun håndterer  privatheden i rummet professionelt når det kræves, og udviser ægthed og indleven.

Lotte lader ikke som om – hun er!”

Silkeborg Gymnasiums udbytte
af samarbejdet med Inter-Mezzo
Udtalelser fra forskellige lærere (på baggrund af skriftlig evaluering):


”Jeg synes, det har været fantastisk! Nu har jeg fået konkrete redskaber til, hvordan man kan spørge, hvordan man kan reagere på det, der bliver sagt, hvordan jeg kan aflæse elevernes kropssprog og styre samtalen, så den går mod et mål. Jeg har fået færre, men mere konkrete emner til at finde udviklingspunkterne og til at kunne gøre
en forskel for eleverne.”


Samtalerne er nu fokuserede, og jeg har rent faktisk en målsætning med dem –
udover blot at få en statusupdate + se/høre/forstå den enkelte. De skal flytte noget for eleverne – der skal komme ”hul igennem”, også til de ”glatte”.


”Jeg er blevet meget mere bevidst om mulige strategier ift samtalen. Det handler både om bevidstgørelse af i hvor høj grad planlægning er vigtig, hvordan struktur under samtalen kan være vigtig, redskaber til at åbne op, lukke ned, spørge ind til osv.  Det har
styrket mit fokus ift hvad jeg vil med samtalen, samtidig med at lade eleven
komme i centrum. Det med ikke at ville noget bestemt med samtalen, men være
åben overfor hvor det fører hen - være synlig, men også forsøge at opfange
elevens initiativ.”


”Du er god til at være tilstede og være nærværende og god til at formidle og
tilpasse kurset til gymnasielærerne”

Hvis du vil flytte dig må du ud af grøn komfortzone- og lade dig udfordre

Læs udtalelser fra tidligere kursister HER

...andre gange er vejen mere snørklet

Den gode elevsamtale - 2 dages grundkursus

Online

25 - 26. februar 2021      Start kl. 09.00 dag et, slut kl 15 dag 2

 Mulighed for personlig coaching eftermiddag og aften 25.2

Formål

Kurset udbygger dine samtalekompetencer, og sætter ord på det, du allerede gør, giver dig redskaber og inspiration til det, du endnu ikke gør, og giver dig en træningsbane at øve på, som du kan omsætte direkte til praksis i morgen. Du får mulighed for at flytte fokus fra dig som formidler til dig som hjælper og facilitator i samtalen. Du vil både i teori og praksis lære at balancere mellem en klar struktur og en coachende tilgang til samtalen med henblik på at styrke elevens ejerskab, dannelse, faglige udvikling og trivsel. Relationens betydning for den vellykkede samtale vil være gennemgående.

Indhold

 • Hvordan opbygger man tillid og en god relation – uden at blive privat?

 • Hvordan balancerer man mellem optimisme og realisme – horisontal og vertikal tilgang?

 • Hvordan finder man frem til elevens egentlige motivation?

 • Hvordan tøjler man sit ”fixe-gen” – og lader eleven beholde ansvaret?

 • Hvordan lytter man ind i det eleven siger/ikke siger?

 • Hvordan laver man evaluering og feedback, der motiverer?

 • Hvordan skelner man mellem de forskellige samtaletyper i en uddannelseskontekst?

 • Hvordan giver man eleven ansvaret og definitionsretten til sig selv – og hjælper dem?

 • Hvordan kan faserne i samtalen sikre progression og mål?

 • Hvordan stiller man spørgsmål, der kommer bagom automatsvarene og skaber refleksion?

 • Hvordan kan man bruge visuelle redskaber til at skabe overblik?

 • Hvordan giver man et anerkendende spark bagi?

 • Hvordan lærer man eleven at sætte sig mål – og nå dem?

 

Elevsamtaler er blevet en del af kerneydelsen for alle, der har med unge at gøre på de gymnasiale uddannelser. Derfor er enkle samtaleredskaber til at sætte form, formål, mål og retning på samtalerne og til at finde de gode spørgsmål centrale kompetencer, som du vil få med dig fra dette kursus.

Arbejdsform

Kurset vil foregå i en dynamisk vekslen mellem oplæg, samtale, øvelser og icebreakers med en høj grad af deltagerinvolvering. Teorien vil blive belyst igennem de praktiske eksempler fra arbejdet med unge, redskaberne vil direkte kunne overføres til hverdagen, og undervisningsformen vil afspejle en coachende tilgang med en klar rammesætning. Således vil kursets pointer blive demonstreret i praksis i en vekslen mellem læring og metalæring.

Bogen ”Den gode elevsamtale” er baggrund for kurset. Materiale udsendes elektronisk. PC kan med fordel medbringes, men er ikke en forudsætning.

Målgruppe
Mentorer, studievejledere, teamlærere, tutorer, og elevcoaches på stx, hf, hhx, htx, eux, VUC​og studenterkurser – alle, der som en del af deres faglige virke fører samtaler med de unge og ønsker at blive bedre til at møde og flytte den unge med en coachende tilgang.

 

Tid og sted:

25 - 26. februar 2021      Start kl. 09.00 dag et, slut kl 15 dag 2

 

Pris: Pr. deltager for 2-dages kursus inkl. overnatning og fuld forplejning, samt bogen ”Den gode elevsamtale” 3300 kr. + moms

Tilmelding: Senest  7. ferbuar til 2021 til info@inter-mezzo.dk.dk

Kontakt: Ønsker du yderligere oplysninger om kurset, ring eller mail til Lotte Juul Lauesen,  m: 30 27 07 99 m: info@inter-mezzo.dk w: inter-mezzo.dk

Kurset kan endvidere købes af det enkelte uddannelsessted, tilpasset dette i indhold og omfang.

Kurset afholdes på 8. år.

Deltagere siger:

”Lotte Juul Lauesen gør det, hun siger. Og det er sjældent at opleve at en oplægsholder så konsekvent og kvalificeret demonstrerer de principper, der tales om. På den måde oplever man som deltager at blive oplyst OG inspireret på højt niveau”. Ann-Merete Iversen, Forsker, UCNordjylland

 

”Kursets helt store styrke er et særdeles kompetent materiale, der er baseret på et solidt teoretisk grundlag og på praktiske erfaringer.  Materialet er konkrete anvisninger og praktiske øvelser, der er et katalog af redskaber, som med stort udbytte kan anvendes i praksis, og som samtidig er øjenåbnere.”
 

 

”Lotte Juul Lauesens tilgang er særdeles professionel, præget af grundigt forarbejde og anerkendende tilgang til de enkelte læreres individuelle problemstillinger. Der er en klar forankring mellem kursets indhold og de praktiske forhold i dagligdagen, som gør at redskaberne direkte kan bruges i samtalerne med elever.”

til toppen af siden